Strony czasopism

http://peitho.amu.edu.pl/ PEITHO. Examina Antiqua, strona oficjalna.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/peitho/ –  PEITHO. Examina Antiqua, strona w serwisie Pressto.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/ Praktyka Teoretyczna, strona w serwisie Pressto.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip – Ethics in Progress, strona w serwisie Pressto.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpedFilozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, strona w serwisie Pressto.