Ważne Linki

Pressto

https://pressto.amu.edu.pl/ – oficjalna strona serwisu Pressto.

http://presstohelp.amu.edu.pl/ – zasoby Pressto dla redakcji (wzory umów licencyjnych, wzorce struktury numerów DOI, instrukcje deponowania).

ORCID

https://orcid.org/ – oficjalna strona serwisu ORCID.

http://lib.amu.edu.pl/orcid/ – materiały szkoleniowe biblioteki UAM (zakładanie konta, edycja profilu, dodawanie publikacji).

Punktacja czasopism i Impact Factor

https://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/ – wykaz list czasopism naukowych (lista A – czasopisma posiadające Impact Factor, lista B – czasopisma nie posiadające IF, lista C – czasopisma w bazie ERIH)

http://lib.amu.edu.pl/bazy-danych/ – baza Journal Citation Reports zawiera dokładne informacje dotyczące współczynnika Impact Factor.