O nas

Redakcja Zasobów Internetowych zajmuje się:

 • Digitalizacją czasopism naukowych WF.
 • Digitalizacją wybranych książek i artykułów pracowników WF.
 • Archiwizacją wybranych materiałów poprzez ich deponowanie  w repozytorium AMUR.
 • Wsparciem technicznym redakcji czasopism naukowych WF.
 • Wsparciem technicznym pracowników naukowych.
 • Monitorowaniem wymogów standardów naukowych i etycznych dla czasopism naukowych.
 • Redagowaniem i wdrażaniem regulaminów, procedur, standardów etycznych oraz naukowych stawianych czasopismom naukowym.
 • Monitorowaniem możliwości finansowania działalności czasopism naukowych WF.
 • Organizacją szkoleń dla pracowników WF z zakresu parametryzacji, bibliometrii i możliwości popularyzacji nauki.
 • Deponowaniem wybranych publikacji WF w zewnętrznych bazach danych i repozytoriach.
 • Zarządzaniem wybranymi czasopismami naukowymi na platformie Pressto.