Małgorzata Rychlik – Nauka w dobie parametryzacji

W dniu 17.06.2019 w ramach Seminarium Naukowego Instytutu Filozofii UAM wystąpiła Pani mgr Małgorzata Rychlik (Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i ekspert w dziedzinie Academic SEO) z wykładem „Nauka w dobie parametryzacji.

Pracownicy IF UAM, doktoranci, studenci oraz goście z innych wydziałów mogli się dowiedzieć między innymi:

w jaki sposób wykorzystywać najnowsze narzędzia analityczne do identyfikacji kluczowych dla ewaluacji czasopism naukowych, w jaki sposób poprawić pozycjonowanie swoich publikacji w internecie oraz jakie narzędzia wsparcia oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu swoim pracownikom nauki.